ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 มี.ค. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้ออย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายปี การศึกษา 2561
วิชาการ
06 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
02 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบ RT
27 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 สอบ Las
23 ก.พ. 62 ถึง 24 ก.พ. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2
ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา : เลืออกตั้ง้สภานักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 ก.พ. 62 วันตรุษจีน
03 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-net
วิชาการ
16 ม.ค. 62 วันครู
11 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส : วันขึ้นปีใหม่
21 ธ.ค. 61 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วิชาการ
14 ธ.ค. 61 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วิชาการ
07 ธ.ค. 61 ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3
วิชาการ
28 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวะ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 พ.ย. 61 วันลอยกระทง : กิจกรรมวันลอยกระทง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 ค่ายโครงงาน
วิชาการ
01 พ.ย. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
วิชาการ
29 ต.ค. 61 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 ต.ค. 61 วันออกพรรษา
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
15 ต.ค. 61 หยุดชดเชยวันคล้ายสวรรคต รัชการที่ 10
13 ต.ค. 61 วันคล้ายสวรรคต รัชการลที่ 9
11 ต.ค. 61 ถึง 13 ต.ค. 61 กิจกรรมค่าย English Camp
วิชาการ
10 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
09 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
28 ก.ย. 61 ถึง 29 ก.ย. 61 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 ก.ย. 61 วันมหิดล
20 ก.ย. 61 วันรัฐวิสาหกิจไทย
25 ส.ค. 61 วันสารทจีน
18 ส.ค. 61 ถึง 19 ส.ค. 61 สอบ YCT
วิชาการ
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
วิชาการ
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10 : วันเข้าพรรษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ก.ค. 61 วันภาษาไทย : แห่เทียน
ฝ่ายวิชาการ : ฝ่ายบยริหารทั่วไป
19 ก.ค. 61 ถึง 21 มิ.ย. 61 กีฬาสีประจำโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 ก.ค. 61 ค่ายพุทธบุตร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 61 วันสถาปนาลูกเสือ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 มิ.ย. 61 วันวิสาขบูชา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่ : วันต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายวิชาการ : ฝ่ายบยริหารทั่วไป
09 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบุคลากร
07 มิ.ย. 61 ไหว้ครู
ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 มิ.ย. 61 วันสิ่งแวดล้อมโลก
14 พ.ค. 61 โรงเรียนเปิดเรีรยน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันพืชมงคล)
วิชาการ