ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพุ่ยฮัวได้จัดกิจกรรมค่ายโครงงานเื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิการยน 2561 (อ่าน 37) 14 พ.ย. 61
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวะ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม (อ่าน 36) 06 พ.ย. 61
กำหนดเปิดเรียนของโรงเรียนพุ่ย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จะเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 256 (อ่าน 46) 16 ต.ค. 61
การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 (อ่าน 48) 25 ก.ย. 61
แจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (อ่าน 70) 25 ก.ย. 61
กำหนดการสอบระหว่างภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษษ 2561 โรงเรียนพุ่ยฮัวจัดสอบวันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 (อ่าน 52) 25 ก.ย. 61
โรงเรียนจะมีการแข้งขันกีฬาสีภายใน วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 (อ่าน 53) 24 ก.ย. 61
วันที่ 26-28 พฤาภาคม 2561 ครูที่สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป1.-3) จะเข้าร่วมอบรมโครงการ STEM Ed (อ่าน 123) 22 พ.ค. 61
วันที่ 26-29 พฤาภาคม 2561 มีครูพร้อมนักเรียน ไปเช้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด จ.อุตรดิตถ์ (อ่าน 125) 22 พ.ค. 61
โรงเรียนพุ่ยฮัวเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 194) 19 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมโรงเรียนพุ่ยฮัวและพ่อค้าชาวศรีสำโรง ในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ (อ่าน 174) 22 ม.ค. 61
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคของขวัญหรือเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพุ่ยฮัวสำหรับปีการศึกษา 2561 (อ่าน 149) 05 ม.ค. 61
วันที่13 ธันวาคม 2560ไปแข่งขันแอโรบิคที่จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 159) 13 ธ.ค. 60
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด (อ่าน 171) 16 พ.ย. 60
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนพุ่ยฮัว มีกิจกรรมค่ายโครงงานเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 160) 16 พ.ย. 60