ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 152) 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนพุ่ยฮัว (อ่าน 131) 17 มิ.ย. 63
โรงเรียนพุ่ยฮัว เปิดรับสมัครครูวิชาเอกปฐมวัย 1 ตำแหน่งค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-2680425 , 087- (อ่าน 231) 18 ธ.ค. 62
โรงเรียนพุ่ยฮัว จะมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6 ที่ค่ายคุ้มจันทร์ ในวันที่ 4-6 (อ่าน 177) 28 พ.ย. 62
ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกันทำบูญทอดผ้าป่าเพื่อเป็นบุญมหากุศล โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 12 พฤศ (อ่าน 211) 07 พ.ย. 62
โรงเรียนพุ่ยฮัว ได้มีกำหนดการจะประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 (อ่าน 293) 12 มิ.ย. 62
โรงเรเียนพุ่ยฮัวจะมีกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ค่ะ (อ่าน 406) 12 มิ.ย. 62
ประกาศ..โรงเรียนพุ่ยฮัว...เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะ (อ่าน 382) 11 ก.พ. 62
ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก ให้ติดต่อได้ที่คุณครูทุกท่าน โทร 055016413 ค่ะ (อ่าน 410) 10 ม.ค. 62
โรงเรียนพุ่ยฮัวได้จัดกิจกรรมค่ายโครงงานเื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิการยน 2561 (อ่าน 387) 14 พ.ย. 61
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวะ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม (อ่าน 387) 06 พ.ย. 61
กำหนดเปิดเรียนของโรงเรียนพุ่ย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จะเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 256 (อ่าน 385) 16 ต.ค. 61
การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 (อ่าน 326) 25 ก.ย. 61
โรงเรียนพุ่ยฮัวเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 410) 19 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมโรงเรียนพุ่ยฮัวและพ่อค้าชาวศรีสำโรง ในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ (อ่าน 345) 22 ม.ค. 61