สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายของตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
    รูปวงกลมสองวงซ้อนกันระหว่างเส้นรอบวงของวงกลม ด้านบนชื่อของโรงเรียนพุ่ยฮัว ด้านล่าง ชื่ออำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ภายในวงกลมเป็นภาษาจีน อ่านว่า "กงลี่เผยหัวเสวเซี่ยว" แปลว่า "โรงเรียนของชุมชน" อักษรย่อ "พ.ฮ"