ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วันนี้เด็ก ๆ ไปเรียนรู้นอกชั้นเรียน ได้เรียนรู้การเข้าสังคม ได้พบประสบการณ์จริง
อย่างสนุกสนาน ณ สวนสัตว์ สนามบินสุโขทัย และ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
๑๓/๑๒/๖๑

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,23:28   อ่าน 442 ครั้ง