ภาพกิจกรรม
คณะครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม Steam education รุ่นที่ 3และรุ่นที่ 4
ผู้บริหารแลคณะครูผู้สอนชั้นปฐมวัยโรงเรียนพุ่ยฮัวเข้าร่วม”อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและออนไลน์”
 
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,15:00   อ่าน 200 ครั้ง