ผู้บริหาร

นายอำนวย อินทโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/08/2017
ปรับปรุง 18/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 90496
Page Views 115758
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลางดง ทุ่งเสลี่ยม 089-5366397
2 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
3 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
4 โรงเรียนเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
5 โรงเรียนบ้านบึงบอน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
7 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
8 โรงเรียนบ้านกลางดง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
9 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
10 โรงเรียนศรีเสลี่ยมวิทยา ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
11 โรงเรียนบ้านโซกม่วง ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 055660896
12 โรงเรียนบ้านวังธาร ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
13 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
15 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
16 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
17 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
18 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
19 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
20 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
21 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
22 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม
23 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม
24 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม
25 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
26 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
27 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
28 โรงเรียนบ้านธารชะอม ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
29 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
30 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม คลองมะพลับ ศรีนคร
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย คลองมะพลับ ศรีนคร
32 โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ คลองมะพลับ ศรีนคร
33 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 คลองมะพลับ ศรีนคร
34 โรงเรียนบ้านบึงสวย นครเดิฐ ศรีนคร
35 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ นครเดิฐ ศรีนคร 055019350
36 โรงเรียนบ้านบึงงาม นครเดิฐ ศรีนคร
37 โรงเรียนบ้านหนองแหน นครเดิฐ ศรีนคร
38 โรงเรียนบ้านน้ำขุม น้ำขุม ศรีนคร
39 โรงเรียนวัดบ้านคลอง น้ำขุม ศรีนคร
40 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง ศรีนคร ศรีนคร
41 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ศรีนคร ศรีนคร
42 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร
43 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร ศรีนคร
44 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว ศรีนคร
45 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย
46 โรงเรียนบ้านดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย 055-949477
47 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง ดงคู่ ศรีสัชนาลัย
48 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
49 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
50 โรงเรียนบ้านท่าชัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
51 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
52 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
53 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
54 โรงเรียนไชยะวิทยา ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
55 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
56 โรงเรียนบ้านหมอนสูง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
57 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
58 โรงเรียนบ้านตึก บ้านตึก ศรีสัชนาลัย 055-677033
59 โรงเรียนบ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
60 โรงเรียนบ้านแม่คุ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
61 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
62 โรงเรียนบ้านดงย่าปา บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
63 โรงเรียนวัดภูนก บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
64 โรงเรียนบ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
65 โรงเรียนบ้านป่าคา บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย 055 690050
66 โรงเรียนบ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
67 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
68 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
69 โรงเรียนบ้านแก่ง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
70 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
71 โรงเรียนวัดวังค่า ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
72 โรงเรียนบ้านแม่ราก ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
73 โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
74 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
75 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
76 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
77 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
78 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
79 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
80 โรงเรียนหนองช้าง ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
81 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สารจิตร ศรีสัชนาลัย
82 โรงเรียนวัดแสนตอ สารจิตร ศรีสัชนาลัย
83 โรงเรียนบ้านสารจิตร สารจิตร ศรีสัชนาลัย 055-675098-9
84 โรงเรียนบ้านป่ายาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
85 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
86 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
87 โรงเรียนวัดเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
88 โรงเรียนบ้านดงยาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
89 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
90 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี) หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
91 โรงเรียนขุมพรพิทยา หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
92 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
93 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
94 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย 055671033
95 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ แม่สำ ศรีสัชนาลัย 055-690059
96 โรงเรียนบ้านปากสาน แม่สำ ศรีสัชนาลัย
97 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง แม่สำ ศรีสัชนาลัย
98 โรงเรียนแม่สานสามัคคี แม่สำ ศรีสัชนาลัย
99 โรงเรียนบ้านแม่สาน แม่สำ ศรีสัชนาลัย
100 โรงเรียนบ้านแม่สำ แม่สำ ศรีสัชนาลัย 055-690062
101 โรงเรียนบ้านสันหีบ แม่สำ ศรีสัชนาลัย
102 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย
103 โรงเรียนบ้านสะท้อ แม่สิน ศรีสัชนาลัย
104 โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) แม่สิน ศรีสัชนาลัย
105 โรงเรียนบ้านปางสา แม่สิน ศรีสัชนาลัย
106 โรงเรียนบ้านผาเวียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย 057291339,055675213
107 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) แม่สิน ศรีสัชนาลัย
108 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง แม่สิน ศรีสัชนาลัย
109 โรงเรียนบ้านสุเม่น แม่สิน ศรีสัชนาลัย 055-690069
110 โรงเรียนบ้านแม่เทิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย 0871830847
111 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย
112 โรงเรียนวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) คลองตาล ศรีสำโรง
113 โรงเรียนพุ่ยฮัว คลองตาล ศรีสำโรง
114 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) คลองตาล ศรีสำโรง 055681423
115 โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา คลองตาล ศรีสำโรง
116 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
117 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ทับผึ้ง ศรีสำโรง 0871987225
118 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
119 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) ทับผึ้ง ศรีสำโรง
120 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ทับผึ้ง ศรีสำโรง
121 โรงเรียนวัดศรีสังวร ทับผึ้ง ศรีสำโรง
122 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นาขุนไกร ศรีสำโรง
123 โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นาขุนไกร ศรีสำโรง
124 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ นาขุนไกร ศรีสำโรง
125 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน นาขุนไกร ศรีสำโรง
126 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร นาขุนไกร ศรีสำโรง
127 โรงเรียนบ้านสันติสุข นาขุนไกร ศรีสำโรง
128 โรงเรียนบ้านโซกเปือย นาขุนไกร ศรีสำโรง 055-910097
129 โรงเรียนบ้านวังพิกุล นาขุนไกร ศรีสำโรง
130 โรงเรียนบ้านซ่าน บ้านซ่าน ศรีสำโรง
131 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง
132 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา ศรีสำโรง
133 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ บ้านไร่ ศรีสำโรง
134 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก บ้านไร่ ศรีสำโรง
135 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) บ้านไร่ ศรีสำโรง
136 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง
137 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง
138 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง
139 โรงเรียนวัดวังทอง วังทอง ศรีสำโรง
140 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง ศรีสำโรง
141 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) วังลึก ศรีสำโรง
142 โรงเรียนวัดเตว็ดใน วังใหญ่ ศรีสำโรง
143 โรงเรียนวัดวังใหญ่ วังใหญ่ ศรีสำโรง
144 โรงเรียนบ้านโคกกระทือ วังใหญ่ ศรีสำโรง
145 โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ ศรีสำโรง
146 โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดเกาะ ศรีสำโรง
147 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดเกาะ ศรีสำโรง
148 โรงเรียนประชาอุทิศ วัดเกาะ ศรีสำโรง
149 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สามเรือน ศรีสำโรง
150 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สามเรือน ศรีสำโรง 0-5568-1531
151 โรงเรียนวัดบ้านกรุ สามเรือน ศรีสำโรง
152 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง
153 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง
154 โรงเรียนบ้านหนองยาว เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง
155 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง -
156 โรงเรียนวัดคลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก
157 โรงเรียนวัดกรงทอง คลองกระจง สวรรคโลก
158 โรงเรียนบ้านโป่งมะขาม คลองยาง สวรรคโลก
159 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง คลองยาง สวรรคโลก
160 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง คลองยาง สวรรคโลก
161 โรงเรียนบ้านวังแร่ คลองยาง สวรรคโลก 055-019379
162 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม คลองยาง สวรรคโลก
163 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 คลองยาง สวรรคโลก
164 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ท่าทอง สวรรคโลก
165 โรงเรียนวัดหนองชุมแสง ท่าทอง สวรรคโลก
166 โรงเรียนบ้านท่าทอง ท่าทอง สวรรคโลก
167 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา นาทุ่ง สวรรคโลก
168 โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์ นาทุ่ง สวรรคโลก
169 โรงเรียนบ้านเขาทอง นาทุ่ง สวรรคโลก
170 โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง นาทุ่ง สวรรคโลก
171 โรงเรียนบ้านไม้งาม ปากน้ำ สวรรคโลก
172 โรงเรียนบ้านป่าเลา ปากน้ำ สวรรคโลก
173 โรงเรียนวัดปากน้ำ ปากน้ำ สวรรคโลก 055687116
174 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
175 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
176 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก (055) 679034
177 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
178 โรงเรียนวัดคุ้งยาง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
179 โรงเรียนบ้านนาพง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
180 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ย่านยาว สวรรคโลก
181 โรงเรียนวัดไทรย้อย ย่านยาว สวรรคโลก
182 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ย่านยาว สวรรคโลก
183 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ย่านยาว สวรรคโลก
184 โรงเรียนวัดท่าช้าง ย่านยาว สวรรคโลก
185 โรงเรียนบ้านจันทโรภาส วังไม้ขอน สวรรคโลก
186 โรงเรียนวัดป่าถ่อน หนองกลับ สวรรคโลก
187 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม หนองกลับ สวรรคโลก
188 โรงเรียนบ้านหนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก
189 โรงเรียนบ้านขอนซุง เมืองบางขลัง สวรรคโลก 055-942629
190 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง สวรรคโลก
191 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง เมืองบางขลัง สวรรคโลก
192 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง เมืองบางขลัง สวรรคโลก
193 โรงเรียนบ้านขอนซุง สาขาบ้านวงพระจันทร์ เมืองบางขลัง สวรรคโลก
194 โรงเรียนวัดท่าทอง เมืองบางยม สวรรคโลก
195 โรงเรียนวัดท่าเกษม เมืองบางยม สวรรคโลก
196 โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) เมืองบางยม สวรรคโลก
197 โรงเรียนกวางวา เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
198 โรงเรียนป้วยมิ้ง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก 055641584
199 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
200 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย ในเมือง สวรรคโลก
201 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ในเมือง สวรรคโลก
202 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ในเมือง สวรรคโลก